top of page

PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT

01

JURUBAHASA ISYARAT

02

PENDIDIKAN AWAL 

KANAK-KANAK PEKAK

03

PROGREM LATIHAN 

HIDUP BERDIKARI

04

SOCIAL ENTERPRISE

PERKHIDMATAN 

MFD berkomitmen untuk menyediakan perkhidmatan untuk orang Pekak, ibubapa dan keluarga, agensi kerajaan atau swasta, orang awam dan lain-lain berkaitan dengan keperluan orang Pekak.
Perkhidmatan yang disediakan ialah :
  • Advokasi
  • Jurubahasa isyarat
  • Belajar Bahasa Isyarat Malaysia
  • Pembangunan Insan
  • Pembangunan Sosio-ekonomi
  • Pekerjaan
  • Pendidikan awal kanak-kanak
  • Pendidikan dan motivasi
Perkhidmatan tersebut boleh didapati dari MFD dan juga menerusi Ahli Gabungan yang ada di seluruh negara.
bottom of page