top of page

 
Ahli Majlis MFD ialah pembuat keputusan tertinggi dalam organisasi. Ahli Gabungan MFD mengusulkan isu dan cadangan untuk dibuat keputusan dan kemudian akan dilaksanakan di seluruh negara. Majlis MFD dilantik melalui Mesyuarat Agung Tahunan MFD, mereka dicadang oleh persatuan peringkat negeri yang menjadi Ahli Gabungan MFD. Ahli Majlis MFD bermesyuarat 3 kali setahun. 
bottom of page