ANUGERAH YANG DITERIMA OLEH
PERSEKUTUAN ORANG PEKAK MALAYSIA