top of page
MISI & MALAMAT 

MISI

MFD berazam menwujudkan komuniti Pekak yang berwibawa, berdaya saing dibidang pendidikan, sosio-ekonomi dan kerjaya sejajar dengan matlamat negara Malaysia.

bottom of page